3. Termoregulácia

Termoregulácia

Termoreguláciou nazývame schopnosť organizmu udržovať stálu telesnú teplotu aj keď produkcia tepla, príjem a straty kolísajú. Podľa toho, či organizmus dokáže udržať stálu teplotu, sú organizmy homoitermné alebo ak organizmus mení teplotu podľa teploty vonkajšieho prostredia, sú to poikilotrmné organizmy.

Normálna telesná teplota u normálneho človeka je 36- 37°C. Medzi  37- 37,9°C je subfebrilia (subfebrilná teplota), nad 38°C horúčka, 40-41°C hyperpyrexia. Pod 36°C je subnormálna teplota.

Teplota meraná pod jazykom je o 0,2- 0,3°C vyššia, než v axile; teplota meraná v rekte alebo vo vagíne je o 0,5°C vyššia, než pod jazykom. Teplota sa mení aj v dennom rytme človeka. Najnižšia teplota je meraná v spánku, u bdelého človeka v kľude nameriame medzi 5. a 6. hodinou ráno, najvyššiu medzi 16. a 18. hodinou. U detí môžeme namerať o 0,5°C vyššiu teplotu, starší ľudia majú nižšiu teplotu.

Produkcia tepla v organizme: je to kontinuálny proces, je to produkt metabolizmu. Najviac sa zvyšuje v metabolizmu v dôsledku svalovej aktivity. Prvou svalovou zmenou reagujúcou na chlad je zvýšenie svalového tonusu a to vedie k svalovému trasu.

Regulácia telesnej teploty: dôležitú úlohu tu hrá hypotalamus. Tepelné senzory sú: termoreceptory periférne (sú uložené v koži)- chladové a tepelné; a vnútorné (sú uložené v hlbokých telových štruktúrach). Termoregulačné centrum sa nachádza v zadnom hypotalame.

Hypertermia sa vyskytuje v dôsledku nerovnováhy medzi produkciou a stratami tepla, napr. intenzívne cvičenie, emočné vzrušenie.

Horúčka nastáva, ak do organizmu prenikne infekcia a mikroorganizmy. Začnú sa uvoľňovať látky endogénne pyrogény, ktoré spôsobujú, že teplota jadra je regulovaná na vyššiu úroveň. Nastáva extrémna tvorba tepla chladovým trasom. Na periférii súčasne vzniká vazokonstrikcia, ktoré minimalizuje straty tepla, pri poklese horúčky dochádza k vazodilatácii a extrémnemu poteniu.

Hypotermia- smrť nastáva pri teplote telesného jadra v rozmedzí 26- 28°C. Pri znížení telesnej teploty na 28-30°C dochádza k spomaleniu metabolizmu, pod túto hranicu nie je schopný jedinec spontánnemu návratu k norme; jedinec prežíva ak sa mu dodá teplo umelo.

Reklamy